Projektmål

Last Updated: 29 December 2011

Warning: You are viewing this page on the language 'Svenska (sv)', which isn't the current selected language!...

Partners TEMA-CNC-projektet (Nr. P/03/B/F/PP-159016), efter att ha testat de modulerna, har konstaterats att det har funnits ett behov av att införa ett system för erkännande, validering och certifiering av kompetens bland de EU medlemmar, när det gäller underhåll av Computer Numerical Control (CNC) utrustning.

E-TOOL CNC - E-lärande verktyg för underhåll på CNC   (2009-1-PT1-LEO05-03291 )finansieras av de åtgärder som Leonardo da Vinci, överföring av innovation inom ramen för programmet för livslångt lärande och samordnas avCENFIM.

Start: 1a December 2009     -     Klart: 30e Januari 2012

picture1

Projektets syfte

- Om du vill använda, förbättra och anpassa innehållet i alla utvecklade moduler till en b-Learning systemplattform som skall användas av alla parter och av handledare och testats av praktikanter från alla länder;

- För att producera utvärdering "kit" för diagnos, erkännande och validering av befintlig kompetens i målgruppen;

- Att anpassa vissa begagnade maskiner för att skapa undervisningsmaterial för praktisk simulering, utbildning och reparationer av CNC-utrustning, för praktisk användning av utvärdering "kit" och att skapa en utveckling på utbildning på CNC-maskiner, med tillämpning fjärrkontroll underhålls-och ombyggnad med IKT stöd;

- För att överföra och anpassa yrkesprofil, kompetens matris och utbildningsplan tidigare projektet "Tema", för nya / alla parter och att skapa ett gemensamt förslag att läggas fram för varje lands nationella kvalifikationssystem Certification Agency för erkännande, validering och certifiering av yrkeskunskaper av Ingenjörens vid underhåll av CNC-utrustning;

- Utbildning E-Trainers och E-handledare, för att förbättra sina kunskaper i E-learning;

- Att främja det inbördes förhållandet och dela kunskap mellan lärande grupper enligt ovan;

- För att testa moduler och Kits utvärdering av denna kurs i varje partners land och för målgrupperna.

 
 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 Today Wednesday, 26 February 26 27 28 29